INVESTICINĖS APLINKOS GERINIMAS

VIEŠOJI INFRASTRUKTŪRA

Infrastruktūros plėtojimo Marijampolės miesto šiaurės rytinėje dalyje projektas „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinamas Marijampolės savivaldybės administracijos (MSA) pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“.

Viešosios infrastruktūros atvedimo iki Marijampolės LEZ žemės sklypų ribos darbai įgyvendinami pagal UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ užsakytus ir UAB „Baltic Engineers“ parengtus bei su atsakingomis institucijomis suderintus techninius projektus:
1. 10 kV oro linijų iškėlimo (L-600, L-700, L-900) techninis projektas. 
2. Elektros tiekimo 2,4 mW, 1,5 mW ir 1,6 mW galios tinklų atvedimo iki investicijoms rengiamų sklypų techninis projektas.
3. Gatvės (kelio) statybos techninis projektas su žiedine sankryža ir priklausančiais inžineriniais tinklais (lietaus nuotekų, gatvės apšvietimo, melioracijos sutvarkymo). 
4. Inžinerinių tinklų (dujų, vandentiekio ir buitinių nuotekų, ryšių komunikacijų koridorių) statybos techninis projektas.