INVESTICINĖS APLINKOS GERINIMAS

ŽIEDINĖ SANKRYŽA

Infrastruktūros plėtojimo Marijampolės miesto šiaurės rytinėje dalyje projektas „Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas“ įgyvendinamas Marijampolės savivaldybės administracijos (MSA) pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“.

Viešosios infrastruktūros atvedimo iki Marijampolės LEZ žemės sklypų ribos darbai įgyvendinami pagal UAB „Marijampolės laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė“ užsakytus ir UAB „Baltic Engineers“ parengtą bei su atsakingomis institucijomis suderintą TDP “Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rudiškiai-Baraginė 1,584 km esančios sankryžos su Karolaukio g. rekonstravimo į žiedinę techninis darbo projektas“.